PRIVACY VERKLARING

 

Liefsvanesther.nl wordt u aangeboden door Stichting Liefs van Esther, met handelsnaam ‘Liefs van Esther’  (“wij” of “ons”). Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op de Site, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om de Liefs van Esther privacyverklaring hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik de Site dan niet. 

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

De site verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn: 

 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens; 
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt; 
 • We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving; 

U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u doneert. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat. Wij gebruiken hier Google Analytics voor. Google slaat een aantal gegevens op. Wij proberen het aantal soorten gegevens zo klein mogelijk te houden. 

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op via ons donatieformulier of het nieuwsbriefformulier: 

Donateursgegevens 

Naam* 

Adres 

E-mailadres* 

Bedrijfsnaam 

Geboortedatum 

Tijd van donatie 

Datum van donatie 

 

* Verplicht. U bent verplicht deze persoonsgegevens te delen;
 

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen: 

 • Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven. 
 • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument. Liefs van Esther slaat geen creditcardgegevens of IBAN–rekeningnummers op binnen liefsvanesther.nl en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs; 

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken. 

 

Gegevens beheren

U kunt ten alle tijden opvragen welke informatie wij op dit moment van u weten. Echter geldt dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Liefs van Esther gewenste manier. Het recht bestaat ook om vergeten te worden. U kunt uw gegevens wijzigen of controleren door te mailen naar liefsvanesther@outlook.com. Echter geldt hier ook dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Liefs van Esther gewenste manier. 

 

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken

Liefs van Esther gebruikt de verzamelde gegevens om ons werk te kunnen doen en de diensten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen). Alle privacygevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website. Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft, anders dan het bestuur van Stichting Liefs van Esther, de webmasters van liefsvanesther.nl naar aanleiding van een donatie.

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende onderdelen: 

 • Leveren van de diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren.  
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren. 
 • Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Liefs van Esther per e-mail wilt ontvangen. We sturen je alleen nieuwsbrieven met aanvullende content als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wil je niet langer nieuwsbrieven van ons ontvangen, dan vind je onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop of kun je een bericht sturen aan liefsvanesther@outlook.com met in de onderwerpregel unsubscribe vanaf het e-mailadres waarop de nieuwsbrief bezorgd is. 
 • Delen van gegevens.nlzal nooit privacy gegevens van donateurs aan derden verstrekken, tenzij dit strikt benodigd is voor het uitvoeren van de dienst of verwerken van de donatie. 
 • Analyse van websitegebruik Via Google Analytics krijgen wij inzichten in de manier van het gebruik van de website. Hierbij worden gegevens verzameld en opgeslagen bij Google. Wij verwijzen u naar analytics.google.com voor een overzicht van de opgeslagen gegevens. 

 

Wij doen NIET aan profilering!

liefsvanesther.nl doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interesses, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende  de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele IP-adres gegevens die we in het kader van voorkomen van fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag.  

Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen 

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde dienst te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een donatie te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. 

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om: 

 • te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties; 
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen; 
 • de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of 
 • de rechten of het eigendom van Liefs van Esther, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Liefs van Esther te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen. 

 

Beveiliging

Liefsvanesther.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Onze Site wordt gehost bij Gigo. De website maakt gebruik van een betrouwbaar https:// SSL-certificaat.  

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond, kunt u nog wel third-party cookies aantreffen. Deze kunnen wij niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken. 

Liefsvanesther.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit fout of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Je bent zelfverantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw ID-gegevens.  

 

Cookies en soortgelijke technologieën

Liefs van Esther maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten.


Websites van derden

Liefsvanesther.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacybeleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om het privacybeleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe u via liefsvanesther.nl toegang hebt. 


Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht indienen via het contactformulier op liefsvanesther.nl of via liefsvanesther@outlook.com.


Veranderingen

Liefs van Esther kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen. 

Laatste wijzigingsdatum van privacybeleid: 31-12-2022